Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát,
  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Právne informácieSme laureátmi Ceny Antona Neuwirtha

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi sa stali laureátmi Ceny Antona Neuwirtha.

Myšlienky na deň

Orvieto. Krásne chrámy vo veriacich vzbudzujú rešpekt

pred ich staviteľmi a bázeň pred Tým, komu sú postavené.

Novinky

 • Mgr. Silvia Pytelová

 • Mgr. Silvia Pytelová

 • Vážení rodičia, priatelia školy,

  dovoľujeme si opätovne sa uchádzať o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí.
  OZ Kvapka pri SPŠp sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Franiška z Assisi

 • Dňa 27. januára si svet pripomína obete holokaustu, Tento deň bol v novembri 2005 na základe rezolúcie Organizácie spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Dátum sa symbolicky viaže k oslobodeniu nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau sovietskou armádou v januári 1945. Dňa 27. januára 2020 uplynulo presne 75 rokov od tejto udalosti. Koncentračný tábor Auschwitz-Birenau založili nacisti v roku 1940 a pôvodne slúžil na internáciu politických väzňov a vojnových zajatcov. Funkciu koncentračného tábora plnil počas celej svojej existencie, no nacisti z neho zároveň vytvorili najväčší vyhladzovací tábor. V plynových komorách tábora zavraždili aj tisíce Židov zo Slovenska. Vôbec prvý transport Židov zo Slovenska, s tisíckou židovských dievčat a mladých žien, ktorý bol vypravený z Popradu dňa 25. marca 1942, smeroval práve do Auschwitzu. Za bránami tohto tábora zavraždili celkovo približne milión Židov. Nech duše všetkých zomrelých odpočívajú v pokoj! Česť ich pamiatke!
  PhDr. Martina Mitková

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát,
  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria