Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Utorok 25. 9. 2018

Aktuálne oznamy

Oznam pre žiakov
 
 • 3.9. 2018 Otvorenie školského roka; 08,30 - slávnostná sv. omša

 

 • 5.9.2018 Vyučuje sa podľa platného rotvrhu 

          

 • 5.9.2018 Workshop Predškolská výchova III. UVB 

 

 • 7.9.2018 Nástup žiakov I. UVD a II. UVD o 12. 40 hod.

 

 • 12.9.-14.9.2018 OŽAZ žiakov tretích ročníkov III.VS, III.UVA a III.UVB

 

 • 18.8.2018 Náhradný a opravný termín ÚFIČ MS

 

 • 18.8.2018 Účelové cvičenia I.VS

 

 • 19.9.2018 Účelové cvičenia I.UVA, I.UVB

 

 • 21.9.2018 Účelové cvičenia II.UVA, II.UVA
 

 

Začiatok školského roka 2018/2019

Nový školský rok 2018/2019 sme začali spoločne 3. septembra 2018 o 7.50 hod. hodinou s triednym učiteľom a slávnostnou svätou omšou.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2018/2019.

Triedime elektroodpad - RECYKLOHRY

Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry.

Triedime:

 • tonery,

 • batérie
 • a staré nefunkčné elektrozariadenia
 

(bližšie informácie u p. učiteľky Mgr. Kordekovej).

Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria