Navigácia

Právne informácie

O škole

Prijímacie pohovory - kritéria

Nájdete tu informácie súvisiace s prijímacím konaním t. j. kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  a následne i VÝSLEDKY skúšok (okrem textu nižšie pozrieť súvisiace informácie na podstránke "Št. odbory" alebo na letáčiku pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov [PDF - 321,24 KB]).

Termín podania prihlášok [336.23 KB, PDF] na diaľkové štúdium: do 31. 5. (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).

Podklady pre talentové prijímacie skúšky z telesnej výchovy [PDF - 346,63 KB].

Videosúbor pre telesnú výchovu si môžete pozrieť priamo v prehliadači [wmv - 11.27 MB, 1:24 min] - http://www.youtube.com.


KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA:

 

 

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria