O škole

Spevácky zbor 'Goretti'

Školský spevácky zbor (ŠSZ) GORETTI je na škole prítomný od jej vzniku. Prvou vedúcou zboru bola do roku 1999 sr. Kapistrána (Mgr. Mária Huráková). Meno GORETTI si zbor prepožičal od svätice Márie Goretti, ktorá je súčasnou patrónkou školy – dnes už pedagogickej pôvodný názov bol Dievčenská odborná škola Matky Terezy). Aj keď väčšinu členov speváckeho zboru tvoria žiaci tejto školy, počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo i niekoľko žiakov SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci. Zbor má v repertoári najmä tzv. gospelové piesne (duchovná populárna hudba) a sem - tam si trúfne aj na „klasiku“ i ľudové piesne. Hlavnou náplňou zboru Goretti je spestrovať a obohacovať život na škole pri bohoslužbách, slávnostiach a pod. Na verejnosti sa pravidelne zúčastňuje festivalu duchovnej piesne MAGNIFICAT v Čadci a príležitostne podľa možností aj na iných podujatiach (napr. vo farnosti Čadca – mesto, Vivala musica Čadca, Mariánska pieseň Skalité, Žilina: Spevom k srdcu, srdcom k Bohu a pod.).

Podklady pripravil Mgr. Martin Klimek, vedúci ŠSZ GORETTI

Zopár linkov na videá so šk. zborom alebo správy v tlači:

 

 

Pozri aj Fotoalbum na stránke školy, napr.:

 


 Pozri aj WWW stránku krúžku "Spevácky zbor" (po zobrazení zoznamu členov kliknúť na lupu).

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria