Právne informácie

O škole

Prijímacie pohovory - kritéria

Nájdete tu informácie súvisiace s prijímacím konaním t. j. kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  a následne i VÝSLEDKY skúšok (okrem textu nižšie pozrieť súvisiace informácie na podstránke "Št. odbory" alebo na letáčiku pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov [PDF - 321,24 KB]).

Termín podania prihlášok [PDF - 483 KB] na diaľkové štúdium: do 31. 5. 2018.

 

Talentové prijímacie skúšky na študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa uskutočnia dňa 10.04.2018 o 13,00 hod.


KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA:

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria