O škole

Školský časopis

Postupne tu nájdete niektoré (i staršie) z čísel nášho občasníka "Kvapka" (resp. predchádzajúceho "Správny smer", ktorý vychádzal od roku 1995). V roku 2014 k nim pribudol aj novozaložený "LITERÁRNIČEK".

 

Šk. časopis Kvapka [PDF]:

 

LITERÁRNIČEK [JPG] - po kliknutí možno zväčšiť:

Pozrite si septembrové LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si októbrové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si novembrové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si decembrové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si januárové číslo LITERÁRNIČKA 2015
   [JPG - 248 KB]       [JPG - 149 KB]        [JPG - 204 KB]       [JPG - 291 KB]       [JPG - 261 KB]     
 
Pozrite si januárové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si februárové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si marcové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si aprílové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si májové číslo LITERÁRNIČKA 2014  Pozrite si júnové číslo LITERÁRNIČKA 2014
    január 2014        február 2014         marec 2014          apríl 2014            máj 2014           jún 2014
   [JPG - 232 KB]       [JPG - 176 KB]       [JPG - 228 KB]       [JPG - 194 KB]      [JPG - 301 KB]     [JPG - 256 KB]
   
x x x
 

Prezentácia [wmv, PPS - 27,1 MB, PDF - 7,58 MB] z príležitosti 20. výročia založenia školy (1991/1992 - 2011/2012)

[PDF - 0,57 MB]  Ročenka PaSA a SZŠ za šk. rok 2006/07

[PDF - 0,98 MB]  rosenie: výber z vlastnej tvorby - zborník členov Literárneho klubu ... (vyšlo v r. 2002)

[PDF - 256,34 KB]  Publikácia k 10 výročiu škôl - vydané v r. 2001

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria