O škole

Maturitné skúšky

Harmonogramy za jednotlivé predmety:

Súvisiace informácie postupne získate aj v sekcii (podstránke) "Maturita" - pozri hl. menu v ľavej časti stránky...

Tieto informácie sú taktiež priebežne zverejňované v budove školy na nástenke (pri schodoch) a každý maturant dostane napr. od triednej / triedneho alebo odborného učiteľa praxe vyrozumenie resp. vytlačený oznam o svojich termínoch.

Žiaci UVD (odbor 7649 N resp. 6) nájdu súvisiace informácie aj na svojej podstránke - v časti "Harmonogramy MS".

x x x

Užitočné stránky:

(prehľadný zoznam vš. maturitných testov, tém a nahrávok z minulých rokov + aktuálne informácie).

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria