O škole

Poslanie cirkevnej školy

„Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabrániť, aby žil naplno ako človek.“

„Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charakterizujú kresťana.“

(KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu, Rím 1977)
 
Modlitba za školy
Modlitba k svätej Márii Goretti
PANE,
Bože, pôvodca nevinnosti a milovník čistoty,
TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI,
ty si svätej Márii Goretti dal v kvete mladosti
TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM.
milosť mučeníctva pri obrane čistoty
PROSÍME ŤA
a v nebi si ju odmenil vencom slávy,
O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV A UČITEĽOV NAŠEJ ŠKOLY.
prosíme ťa, na jej orodovanie udeľ nám milosť, -
UROB NÁS SVETLOM,
aby sme odhodlane a verne
KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ
zachovávali tvoje prikázania.
O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
AMEN.
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
 
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

Modlitba Sv.Tomáša Akvinského pred štúdiom

Stvoriteľu, ktorého meno nemôžeme ani vysloviť,
Ty, ktorý si z pokladov svojej
múdrosti všetko vymedzil
a podľa obdivuhodného poriadku
dokonalo usporiadal všetky časti vesmíru,
Ty, hovorím, ktorého nazývajú
Zdrojom svetla a poznania a Prapočiatkom všetkého,
pošli do temnôt môjho ducha žiaru svojho jasu
a zbav ma tieňov, s ktorými som sa narodil,
totiž hriechu a nevedomosti.
Ty, ktorý rozväzuješ jazyky nemluvniat, rozviaž i môj jazyk,
vlej do mojich perí požehnanie svojej milosti
a daj mi bystrosť v úsudku, schopnosť všetko si zapamätať,
jednoducho a ľahko sa všetkému nauciť, vedieť všetko vyložiť
a druhým to tlmočiť.
Usmerni moje myšlienky hneď na počiatku,
veď môj ďalší myšlienkový postup
a pomôž mi utvárať správne závery:
Ty si pravý Boh i človek,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Nech sa tak stane!

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria