Navigácia

Právne informácie

O škole

Záverečné správy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a šk. zariadenia (záverečné správy) za jednotlivé šk. roky (sú k nahliadnutiu aj na sekretariáte školy):

- 2015/2016  [ PDF / 657,85 KB ], správa za šk. internát:  2015/2016  [ PDF / 471,52 KB ]

- 2014/2015  [ PDF / 000,00 KB ], správa za šk. internát:  2014/2015  [ PDF / 000,00 KB ]

- 2013/2014  [ PDF / 403,97 KB ], správa za šk. internát:  2013/2014  [ PDF / 166,75 KB ]

- 2012/2013  [ PDF / 382,38 KB ], správa za šk. internát:  2012/2013  [ PDF / 165,84 KB ]

- 2011/2012  [ PDF / 362,08 KB ], správa za šk. internát:  2011/2012  [ PDF / 159,11 KB ]

- 2010/2011  [ PDF / 00,00 KB ]

- 2009/2010  [ PDF / 00,00 KB ]

- 2008/2009  [ PDF / 00,00 KB ]

- 2007/2008  [ PDF / 00,00 KB ]

- 2006/2007  [ PDF / 80,65 KB ]

- 2005/2006  [ PDF / 83,34 KB ]

 

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria