O škole

Rada školy

Zloženie rady školy (11 členov):

 • Za pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Silvia Pytelová - predseda RŠ
 2. Mgr. Michal Majchrák
 
 • Za nepedagogických zamestnancov:
 1. p. Gabriela Dudová - zapisovateľka RŠ
 
 • Za rodičov žiakov školy:
 1. p. Milan Brodňan
 2. p. Margita Gulčíková - podpredseda RŠ
 3. p. Žaneta Trúchla
 
 • Za žiakov školy:
 1. Michal Polák
 
 • Za zriaďovateľa školy - delegovaní zástupcovia:
 1. Ing. Marta Voleková
 2. Vdp. Mgr. Igor Čuntala
 3. MUDr. Jozef Grochál
 4. Mgr. Ing. Oľga Kravcová
 

 Postupne po schválení zverejňujeme (súvisiace i staršie dokumenty sú prístupné v sídle rady školy):

 • Štatút rady školy [PDF - 457,91 KB] - už čoskoro bude aktualizovaný,
 • plán zasadnutí: súčasný resp. pre nasledujúce obdobie,
 • aktuálne pozvánky na zasadnutia RŠ (s programom stretnutia, prílohy sú zasielané elektronicky)

a pod. ...

 

Sledujte aj KALENDÁR na hlavnej stránke, v časti AKTUALITY (horné menu) alebo "TU", ...

(návrhy a pripomienky môžete zatiaľ zasielať na adresu školy - vopred ďakujem(e) za vaše postrehy)

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria