Aktuality zo života školy - aktivity školy • 10. decembra 2018 sa už po štvrtýkrát uskutočnilo školské kolo súťaže v „piškvorkách“. Trio organizátorov (Mgr. Červená, Mgr. Chupáč a Ing. Kubinec) najskôr zúčastnených oboznámilo s pravidlami súboja. Podľa nich „každý s každým“ odohral tri vzájomné zápasy  (v danej dvojici mohol každý začať raz prvý a v poslednom zápase začínal zvyčajne víťaz predchádzajúcich dvoch duelov alebo si spôsob začiatku hráči určili sami). Hralo sa na štvorčekovom papieri na 5 neprerušovaných symbolov (krížik alebo kruh) v ľubovoľnom smere.
  07.01.2019 17:17 | viac »
 • Áno pre život

  V týchto dňoch na našej škole prebieha aktivita obdarovania núdznych a týraných žien s deťmi, ktoré sa vplyvom životných udalostí dostali do ťažkej životnej situácie.

  Táto zbierka sa koná pre Áno pre život, n.o. v Rajeckých Tepliciach, ktorá okrem azylového domu Gianny B. Molla disponuje poradenským i komunitným centrom a linkou pomoci.

  Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa rozhodli urobiť „Vianoce“ a radosť tým, ktorí to potrebujú. Nech Vám to dobrotivý Pán hojne odplatí.

  Pytelová

  12.01.2019 19:57 | viac »
 • Dňa 3. 12. 2018 sa študenti SZŠ a SOŠP už po jedenásty krát vydali na cesty „Adventného putovania“, tak ako tento malý milý projekt pred pár rokmi pomenovali. Študenti si každý rok vyberú jedno z miest okolitých krajín, ktoré by v čase radostného očakávania narodenia Spasiteľa chceli navštíviť. Navštívili sme už Krakow, Wadowice, Budapešť a niekoľkokrát Viedeň, ktorá si svoje prvenstvo stále drží. Možno preto, že je súčasťou našej histórie, ale aj našej európskej súčasnosti. Ale možno aj preto, čo o nej povedal literárny kritik Karl Kraus: „Kým iné mestá sú dláždené asfaltom, ulice Viedne sú dláždené umením, kultúrou a históriou.“ Cieľom nášho putovania nebolo iba ochutnať všakovaké tradičné rakúske dobroty, ktoré nám ponúkali predávajúci v pekne vyzdobených stánkoch. Nebolo ním ani obdivovať prekrásnu výzdobu týchto miest. Naším cieľom bolo predovšetkým ponoriť sa do ticha, tajomna, do tepla, ktoré vyžarovali tisíce svetiel a svetielok blikajúcich z každej strany. Človek mal pocit, akoby sa nebo so svojimi hviezdami sklonilo k zemi.    
  07.12.2018 14:11 | viac »
 • Dňa 28. 11. 2018 sme sa zúčastnili vernisáže a autorskej besedy s našou triednou pani učiteľkou Sabínou Liptákovou. Mali sme možnosť vidieť a počuť ako sa vyvíjala jej výtvarná tvorba od vysokoškolských čias po súčasnosť. Popri scénografii nás zaujali najmä ilustrácie ku knihám "Dobrý deň opica Škorica" a "Opica Škorica opäť vystrája". Všetci spoločne dúfame, že budeme mať ešte možnosť zúčastniť sa takejto besedy.
  Žiačky 1.UVA
  03.12.2018 13:07 | viac »
 • Dňa 21. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnila olympiáda z angl. jazyka. Výhercami sa stali:

  1. Holúbková Miriam 3.VS
  2. Golisová Chiara 1.UVB
  3. Matušová Daniela 1.UVB
   

  Zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme k postupu na okresné kolo.

  27.11.2018 18:58 | viac »
 • Dňa 22. 10. 2018 sme sa aj my - študentky SOŠp v Čadci rozhodli prispieť k dobru. Dobrovoľne sa nás zúčastnilo 13, z triedy 4.UVA 8. Počiatočné pocity boli stresujúce, no napriek tomu nás táto skutočnosť neodradila, ale motivovala. Sme rady, že sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, hoci len malou časťou seba.

  Veď ako sa hovorí: "Robiť dobré s Božou pomocou je tou najkrajšou črtou človeka."

  Študentky IV.UVA

  13.11.2018 21:26 | viac »
 • História badmintonu siaha až do 7. storočia. Svojich priaznivcov si našiel aj na našej škole. S ďalšími tromi strednými školami súťažili na okresnej úrovni 24. októbra aj dve družstvá z našej školy. O čo najlepšie umiestnenie zabojovali Laura Lašová (II.UVB), Terézia Ďurkačová (IV.UVA), Lenka Brišová (I.UVA) a Magdaléna Bukovanová (II.UVA). Laure a Terezke sa podarilo zvíťaziť a prebojovať sa tak do krajského kola.

  04.11.2018 21:33 | viac »
 • „Slová by mali prepájať ľudí,“ povedal v jednom rozhovore Viliam Turčány, predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny, dielo ktorého predstavil Peter Tollarovič z UK Bratislava na odbornom seminári Slovenská duchovná tvorba. Ján Gallik z UKF Nitra zas poskytol našim študentom zaujímavé informácie o lyrike Jána Maršálka a pomohol tak uvedomiť si silné posolstvo slova.  Odborný seminár bol súčasťou každoročného programu Jurinova jeseň 2018 organizovaného Kysuckou knižnicou v Čadci.

  18.10.2018 14:51 | viac »
 • Dňa 22. 3. 2018 sa uskutočnilo na našej škole dekanátne kolo BO v dvoch kategóriách (ZŠ a SŠ). Konečné umiestnenie škôl: 1. miesto: SZŠ sv. Františka z Assisi, 2. miesto OA D. M. Janotu v Čadci, 3. miesto: PaSA sv. Márie Goretti.
  Blahoželáme víťazom!
  09.04.2018 14:33 | viac »
 • Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry.
  Triedime
  tonery,
  batérie
  a staré nefunkčné elektrozariadenia
  (bližšie informácie u p. učiteľky Mgr. Kordekovej).
  19.03.2018 23:44 | viac »
 • Deň otvorených dverí dáva príležitosť všetkých záujmencom o štúdium na našej škole poznať ju bližšie
  24.10.2018 18:26 | viac »
 • Pod vedením Mgr. Stanislavy Kubincovej a Ing. Anny Mackovčákovej sa dňa 26. 9. 2017 konala odborná dejepisná exkurzia. Zúčastnili sa jej žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Franriška z Assisi.
  05.10.2017 11:45 | viac »
 • My, študentky III.UVB a III.UVA sme si pod vedením Mgr. Dany Strakovej a Mgr.Art. Sabíny Liptákovej pripravili divadelné predstavenia „O hlúpom mýšatku“ a „O medovníkovej chalúpke“, ktoré sme predviedli aj v rámci odbornej praxe v Spojenej škole na Palárikovej ulici v Čadci.
  25.05.2017 19:49 | viac »
 • V dňoch 23-25.4. 2017 sme sa so speváckym zborom ,,Goretti" pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Čadci zúčastnili (stredo)školskej prehliadky zborov s názvom ,,Cantare choraliter"  v Ružomberku. Stretlo sa tam množstvo milovníkov zborového spevu.
  10.05.2017 19:53 | viac »
 • Naše študentky sa naozaj predviedli na Dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 3. 2017 na pôde našej školy. Družstvo študentiek z PaSA sv. Márie Goretii v zložení Simona Kavecká (III.UVB), Michaela Gajdošová (II.UVA) a Pavlína Budošová (II.UVA) sa umiestilo na peknom 3. mieste.
  30.04.2017 14:26 | viac »
 • Školské kolo biblickej olympiády sa v našich školách uskutočnilo dňa 31. 1. 2017 počas prvých štyroch vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa ho 10 študentov zdravotníckej a 13 študentov pedagogickej školy. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma. Zo Starého zákona: Kniha Genezis 1 – 11; Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1 – 6, 13 – 14. Z Nového zákona to bol List Efezanom.
  18.03.2017 17:17 | viac »
 • Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Prvý uhorský kráľ - Štefan sa zaslúžil o rozmach kresťanstva v Rakúsko – Uhorskej monarchii, za čo bol po smrti vyhlásený za svätého.
  Každoročne sa študenti SZŠ a PaSA z Čadce v advente vyberú obdivovať atmosféru predvianočnej Viedne. Tento rok sme k Viedni pridali i ďalšie európske mesto – Budapešť. Chceli sme sa presvedčiť, či „chválospevy“, ktoré o tomto meste kolujú, ako o najkrajšom v advente, sú pravdivé. A verte že sú.
  Nielen vôňa punču, nádhera vyzdobených ulíc a žiarivých tržníc nás ťahala do týchto miest, ale aj história, ktorej súčasťou sme kedysi boli i my, Slováci. Z budínskeho kopca okolo sochy sv. Štefana Kráľa cez Szechenyiho most, popri budove Parlamentu, pred Baziliku sv. Štefana, ktorá uchováva nabalzamovanú pravú ruku prvého uhorského kráľa, sme sa  presunuli do Votivkirche.

  11.01.2017 22:13 | viac »

 • Študentky 3.UVA si nacvičili a pripravili dramatické pásmo na tému „Vianočné tradície na Kysuciach“, ktorým priblížili deťom v MŠ Raková – Fojstvo zvyky a obyčaje typické pre tento región. Spevom ako i presvedčivým hereckým stvárnením vniesli do detských sŕdc vianočnú atmosféru, ale aj skutočné hodnoty týchto sviatkov.
  Mgr.art Sabína Liptáková
  29.12.2016 19:19 | viac »
 • Po roku opäť zavítal do materskej školy svätý Mikuláš. Najväčšiu radosť z neho mali deti, ktoré sa kvôli nemu naučili veselé básničky a pesničky.


  Krásne Mikulášske pásmo pre deti MŠ v Zákopčí a MŠ SNP Kýčerka Čadca si pripravili žiačky 3.UVB triedy Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti pod vedením Mgr. Dany Strakovej. Netradične spracovaná rozprávka „O hlúpom mýšatku“ z pera spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej poukázala na dôležitosť hodnôt v živote dieťaťa, ktorých platnosť si mohli overiť v závere príbehu.
  29.12.2016 18:55 | viac »
 • Trieda 2.UVB sa 18. 11. 2016 zúčastnila vernisáže známeho slovenského výtvarníka Stanislava Lajdu v Kysuckej knižnici v Čadci. Pod vedením triednej profesorky Mgr. Evy Ponechalovej si pre túto príležitosť pripravili autorskú báseň, inšpirovanú umelcovou tvorbou, no zúčastnených potešili aj milými piesňami. Študentky taktiež absolvovali diskusiu s výtvarníkom, kde sa oboznámili s procesom tvorby ilustrácií ako aj s technikami reštaurovania klasických diel.
  Mgr.art. Sabína Liptáková
  29.12.2016 19:55 | viac »
 • Dňa 8. 11. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníka PaSA a SZŠ. V príjemnej atmosfére si žiaci preverili vedomosti a schopnosti z nemeckého jazyka na úrovni B1 v týchto častiach: gramatický test, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a komunikačné úlohy - obrázkových príbeh a rozhovor na danú tému.
  19.11.2016 12:03 | viac »
 • Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi z Čadce putovali do Ríma. Pri príležitosti roka Božieho milosrdenstva študenti a pedagógovia našich škôl už druhýkrát v tomto roku putovali do večného mesta Rím. Duchovne nás sprevádzal vdp. Mgr. Igor Čuntala.
  29.12.2016 18:25 | viac »
 • Dňa 7. 11. 2016 sa naše školy PaSA a SZŠ zapojili do študentskej kvapky krvi. Odhodlalo sa ísť 20 študentov z PaSA (odobrali 13 študentom) a 6 študentov zo SZŠ (odobrali 4 študentom) a pedagóg Mgr. Marcela Červená.
   
  19.11.2016 12:01 | viac »
 • Dňa 26. októbra 2016 sa konala exkurzia do renesančného kaštieľa v Radoli, ktorý patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi pod pedagogickým dozorom Mgr. Stanislavy Kubincovej, Mgr. Janky Kordekovej, Mgr. Michala Majchráka a Ing. Viktora Kubinca. Žiakom bolo ponúknutých niekoľko stálych expozícií dokumentujúcich dejiny Kysúc pod názvami: Najstaršie dejiny Kysúc, Meštianske bývanie na Kysuciach, Svet alchymistu a Odkaz Cyrilometodejskej tradície.
  19.11.2016 08:44 | viac »
 • Naši študenti v Krakowe
  Dôvodov navštíviť druhé najväčšie mesto Krakow bolo hneď niekoľko. Krakow je mesto svätého Jána Pavla II., priateľa mládeže a v tomto roku sa tam konali Svetové dni mládeže, a jedným z cieľov boli aj Łagiewniki, kláštor, v ktorom žila sv. Faustína.
  V rámci duchovnej obnovy navštívili študenti druhých, tretích a štvrtých ročníkov najmä tie miesta Krakowe, ktoré súvisia s Jánom Pavlom II. Jeho centrum s výzvou „Nebojte sa“ je nielen poctou jednému z najvýznamnejších pápežov v dejinách, ale aj pokračovaním jeho odkazu.
  19.11.2016 08:36 | viac »
 • Hranice Panónie patria do priestoru minulého času. Územie, ktorému vládol prvý Uhorský kráľ Štefan, po smrti vyhlásený za svätého, poznáme už iba z kníh a historických máp. Štefanovi nástupcovia viedli dlhé roky boje o tón Uhorska. V plynutí času vznikli nové samostatné a hrdé štáty s vlastným jazykom, znakmi aj pevnými hranicami medzi sebou. Oddelilo sa Slovensko od Maďarska, Maďarsko od Chorvátska, a tak ďalej, a tak ďalej... Ale napriek tomu, čo ľudia rozdelili, viera spojila naspäť. 
  V dňoch od 14. do 17. apríla navštívili naše školy – PaSA sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi študenti z Dievčenského gymnázia Milosrdných sestier zo Záhrebu. Putovali Chorvátskom a Maďarskom, aby na Slovensku utužili priateľstvo, spoznali novú krajinu a kultúru. Ich poznávanie sa začalo sv. omšou v prekrásnom kostolíku sv. Štefana Kráľa v Žiline – Závodí, kde je vystavená aj jeho relikvia a relikvia sv. Faustíny. Ďalšie ich kroky viedli na hrad Strečno, ktorý je obohatený o expozíciu drevených domčekov z čias minulých, napr. dom rybára, dom pekára, útulňa pre pútnikov a na dobovej zvonici si mohli aj zazvoniť na poplach...
  28.05.2016 19:09 | viac »
 • Púť do Ríma
  V dňoch od 28. 2. do 3. 3. 2016 študenti PaSA sv. Márie Goretti, SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci a pútnici z farnosti Zákopčie vytvorili krásne spoločenstvo a vybrali sa pri príležitosti Roka milosrdenstva do večného mesta Rím.
  15.05.2016 19:19 | viac »
 • Naša škola v spolupráci s družobnou školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vytvorila veľmi peknú tradíciu. Je ňou študentský ples, ktorý sa každoročne organizuje vo fašiangovom období. Nebolo tomu inak ani tento rok. Preto sme dňa 4. 2. 2016 prijali pozvanie a zavítali na pôdu našej družobnej školy.
  25.04.2016 11:45 | viac »
 • "Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Veseľme sa a radujme sa v ňom", spievali študenti PaSA sv. Márie Goretti v Čadci a SZŠ sv. Františka z Assisi, keď sa vracali v pondelok 26. novembra 2015 z výmenného pobytu z Chorvátskeho Záhrebu. Po prvýkrát štyridsať študentov a ich pedagógovia navštívili družobnú školu Dievčenské gymnázium Milosrdných sestier.
  29.12.2016 19:04 | viac »
 • Žiaci 3. ročníkov absolvovali dňa 16. – 18. septembra Kurz na ochranu života a zdravia. Prvý deň sme boli na túre v okolí Čadce, vyšli sme na Husárik, kde sme opekali, obzerali krásu prírody, ale učili sa aj spoznávať rastlinky a pod. Druhý deň sme išli na chatu, ktorú dobre poznáme, keďže sme boli na nej aj počas lyžiarskeho kurzu.
  05.11.2015 18:31 | viac »
 • Duchovná obnova sa pre druhákov a štvrtákov oboch našich škôl (t.j. PaSA sv. M. Goretti a SZŠ sv. Fr. z Assisi) niesla v znamení púte. Navštívili jedno z najstarších a najznámejších pútnických miest na Slovensku - Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
  08.10.2015 18:44 | viac »
 • V dňoch 21. 06. 2015 – 27. 06. 2015 sme sa zúčastnili púte do Medžugorja, ktorú sa rozhodol zorganizovať náš pán farár Igor. Šli sme s autobusovou spoločnosťou TOMITOUR z Čadce. Všetkých pútnikov bolo 49, dievčat z našej školy bolo 23. Cestovali sme v noci, cesta bola dobrá a pokojne ubiehala. Väčšina pútnikov šla do Medžugorja po prvýkrát. V pondelok ráno sme šťastne dorazili na Makarskú...
  15.07.2015 11:28 | viac »
 • Pod vedením pedagógov v závere šk. roka 2014/2015 naši žiaci pomocou mobilných technológií (tablet a notebook) pracovali aj na tvorbe vzdelávacieho materiálu (video a metodický list) pre vzdelávanie rovesníkov s názvom "Povesť".
   
  29.12.2016 19:09 | viac »
 • V závere šk. roku sme pomocou mobilných technológií (tablet, notebook) pracovali na tvorbe informativného materiálu (video, metodický list, multimediálna prezentácia) s názvom "Kronerov Staškov a kaplnka v Jelitove".

  Uvedený materiál sme vytvorili v zmysle požiadaviek projektu Digiškola (pozri http://www.digiskola.sk) v rámci ktorého naša škola získala digitálny set pozostávajúci z interaktívnej tabule, notebooku, 20 tabletov a wifi routera.
  29.12.2016 19:11 | viac »
 • Všetko sa to začalo 4. mája. Cestovali sme autobusom do Londýna. Bola to naša prvá návšteva Veľkej Británie. Prvý deň sme šli na Londýnske oko, videli sme budovy Parlamentu, Big Ben, Hyde Park a Buckinghamský palác.
  23.05.2015 11:55 | viac »
 • S týmito slovami sa lúčili predstavitelia chorvátskej školy zo Záhrebu. Ich trojdňová návšteva našej školy sa v prvé májové dni uskutočnila v rámci družobnej spolupráce.
  Počas týchto dní riaditeľka diecézneho školského úradu Ing. Mgr. Miriam Janegová predstavila hosťom Biskupský úrad Žilinskej diecézy, vedenie našej školy PhDr. Renáta Kasmanová, PhDr. Anna Šimášková a Ing. Pavol Vlček ich previedli po zaujímavých miestach Kysúc.
  13.05.2015 17:48 | viac »
 • Tri prasiatka trochu inak
  Študentky IV. UVA si na hodinách tvorivej dramatiky pripravili divadelné predstavenie "Tri prasiatka trochu inak".
  05.11.2015 18:34 | viac »
 • Ako každoročne, tak aj tento rok sa na našej škole uskutočnila predveľkonočná celonočná adorácia, ktorá sa stala školskou tradíciou.
  20.04.2015 23:51 | viac »
 • V stredu 28.1. 2015 sa konalo školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Biblická olympiáda pozostávala z kníh: NZ - Skutky apoštolov, SZ - kniha Tobiáš a kniha Jozue (1-15, 24).

  Výhercovia:
  1. miesto – Beáta ONDRÚŠKOVÁ (III. UVA)
  2. miesto – Klaudia MARTIKÁNOVÁ (III. UVA)
  3. miesto – Natália KASMANOVÁ (IV. UVA)
  4. miesto – Simona KAVECKÁ (I. UVB)
  14.02.2015 08:44 | viac »
 • V dňoch 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 sa uskutočnila odborná exkurzia z predmetov NRK, NEJ, DEJ, ZOA a OAD. Zúčastnili sa jej študenti 3.ZA, pre ktorých bola plánovaná a pridali sa aj dievčatá z PaSA.
  Vyrazili sme z Čadce autobusovej stanice o 6.15 hod. smerom na Wachau do cieľa nášho dňa – Benediktínskeho kláštora v Melcku. Hranicu medzi SR a Rakúskom sme cestou tam prekročili o 11.00 hod. Prechádzaním cez údolie Wachau sa nám naskytol oku lahodiaci pohľad na čarokrásne dedinky okolo Dunaja, na malebné kostolíky, upravené viniče a marhuľové sady, hrady týčiace sa na úpätí niektorých kopcov. Jedným z najslávnejších v tejto oblasti je hrad v dedinke Dűrnstein, kde bol pred 800 rokmi uväznený Richard, anglický kráľ, inak nazývaný aj Levie srdce...
  25.01.2015 15:10 | viac »
 • Zahájenie akadémie patrilo úspešným tímov vo volejbalovom turnaji O pohár riaditeľky školy a oceneniu absolventom olympiád v cudzích jazykoch. Následne moderátorky Martina Jacková a Veronika Gavláková odštartovali vianočný program, ktorý odhalil umelecké ambície našich študentov z oboch škôl.
  29.12.2016 19:13 | viac »
 • ADVENTNÁ VIEDEŇ – KITSEE – MÚZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
  Druhý decembrový deň sa študenti SZŠ a PaSA vybrali po stopách našich predkov. Skôr ako začali spoznávať a obdivovať krásy čarokrásne vyzdobenej klenotnice Habsburgovcov – VIEDNE, sa posilnili sladkosťami v čokoládovni, 30 km od slovenských hraníc, v mestečku Kitsee.
  19.01.2015 19:08 | viac »
 • iBobor

  Informatický bobor overoval schopnosti našich dobrovoľníkov z 1. a 2. ročníkov...

  V pondelok 10. 11. 2014 v čase od 9:30 do 13:30 mali naši dobrovoľníci možnosť postupne si vyskúšať svoje vedomosti a schopnosť logicky myslieť v informatickej súťaži iBobor.
  09.12.2014 18:40 | viac »
 • Imatrikulácie patria k najstarším tradíciám školy. Tie tohoročné 28. októbra zorganizovali tretiaci v štýle COUNTRY.
  21.01.2015 22:34 | viac »
 • Odkaz na fotoalbum "OŽAS 2014"V dňoch 17. -  19. septembra 2014 sme sa vybrali obdivovať krásu prírody Veľkej Rače. Cesta na chatu bola „trochu“ dlhšia, keďže sme si ju museli vyšliapať samy. Po zvládnutí trasy a dobrom obede sme mali odbornú prednášku o prvej pomoci. Učili sme sa, ako správne poskytnúť umelé dýchanie, zastaviť krvácanie, pomôcť pri zlomeninách, omrzlinách, popáleninách... Večer sme pozerali dokumentárny film s názvom „Klimatické zariadenie sa pokazilo.“ Na druhý deň nás čakala túra, na konci ktorej sme sa ocitli až v Poľsku. V cieli cesty bolo úlohou skupiny vytvoriť čo najlepšiu fotku vo výskoku. Poobede pre nás pani profesorky pripravili prekvapenie v podobe plnení rôznych aktivít a úloh. Večer sme nakoniec ukončili vytúženým oddychom v saune a v kúpacom sude.
  09.11.2014 17:08 | viac »
 • Od prvého ročníka absolvujeme každoročne duchovú obnovu. Štvrtý ročník bol výnimočný a v rámci duchovnej obnovy sme navštívili Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bola to príležitosť spoznať staroslávne miesto, ktorého história siaha až do doby príchodu našich vierozvestov - svätého Cyrila a Metoda.
  26.10.2014 12:55 | viac »
 • Štvrtého októbra oslavuje meniny František. My sme slávili tento deň v predstihu, v piatok 3. októbra 2014, pretože sv. František z Assisi je patrónom zdravotníckej školy a oslavujeme ho spoločne s pedagogickou školou, keďže jej patrónka sv. Mária Goretti má sviatok cez letné prázdniny.
  26.10.2014 13:04 | viac »
 • Cykloturistika: 17. - 19. 9. 2014V polovičke septembra 2014 (v dňoch od 17. do 19. septembra 2014) sa na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Čadci uskutočnil povinný kurz ochrany človeka a prírody pre stredoškolákov. Žiaci si mohli vybrať medzi dvoma formami – pešou turistikou a cykloturistikou v okolí mesta Čadca. Práve cykloturistika bola novinkou v histórii našej školy, preto sme sa rozhodli práve pre bicykle. Na bezpečnosť nášho pelotónu dozerali pedagógovia Mgr. Martin Klimek a Mgr. Marián Ponek. Účastníkmi boli žiaci tretích ročníkov. Našou jedinou povinnosťou bolo, mať funkčný horský bicykel, prilbu, dostatok síl a energie.
  26.10.2014 13:02 | viac »
 • 14. jún 2014, chladné sobotné ráno, stretnutie spriaznených duší. Duší. Veď o účasti na púti za patrónkou Slovenska rozhodla predovšetkým duša.
  Po približne 4 hodinách cestovania sa objavil Šaštín. Mnohých zaujme svojou starobylou históriou. Vznikol v roku 1210 ako vodný hrad pri rieke Myjave a v roku 1336 sa stal colnou hranicou na významnej stredoeurópskej ceste Via Bohemica.
   
  Naším cieľom je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie. Od jej vysvätenia nás delí 250 rokov. Pri jej základnom kameni sa uložila bolesť Angely Bakičovej nešťastnej, ponižovanej manželky majiteľa šaštínskeho panstva Imricha Cobora. Nešťastie sa zmenilo na šťastie.
  Koľko bolestí zahojila naša nebeská Matka za tých 250 rokov!
  14.12.2014 17:38 | viac »
 • Spolupráca Slovákov a Poliakov pokračuje
  Začiatkom apríla sa študenti oboch našich škôl zúčastnili medzinárodného 3-dňového podujatia "Trzymaj Forme" (Udržuj si kondíciu), ktorý bol zameraný na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu mladých ľudí. Spoločne so študentmi zo Spojenej všeobecnovzdelávacej strednej školy č. 4 – ekonomiky a spoločného stravovania v Oswienčime plnili program cezhraničného projektu.
  09.10.2014 11:17 | viac »
 • V čase fašiangov sa dňa 27. 2. 2014 na pôde našej družobnej školy SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline konal študentský ples žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Ples sa niesol v štýle Benátskeho karnevalu. Účastníci sa zabávali aj prostredníctvom rôznych súťaží.
  02.04.2014 20:07 | viac »
 • Aj napriek slabej snehovej nádielke sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku s stredisku Veľká Rača Oščadnica.
  21.03.2014 22:21 | viac »
 • Dňa 17. januára 2014 v DK Staškov uzrela svetlo sveta kniha našej kolegyne Juliany Belkovej "Neha na cholvarkoch". Je to prvotina básní tematicky zameraných na staré Kysuce a neľahký život jej obyvateľov. Zuzana Kronerová a Ján Kroner knihu posýpali múkou, ktorá je symbolom chleba a k životu ho potrebuje každý človek.
  30.01.2014 18:04 | viac »
 • Vianočný piškvorkový turnaj
  (rastú nám noví majstri?)

  V tomto šk. roku sme v čase od 14. 10. 2013 mali možnosť rozvíjať svoju šikovnosť – logické myslenie aj formou súťaže v strategickej hre „piškvorky“.
  12.02.2014 22:35 | viac »
 • Návšteva Výstavy fotografií Mons. Jozefa Šelingu
  Myšlienka: „Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, iba na nedostatok údivu“ bola jednou z mnohých myšlienok duchovného posolstva výstavy fotografií Mons. Jozefa Šelingu nesúcej názov „Nad ľudskými a vtáčími Božie cesty vedú“.
  28.01.2014 19:25 | viac »
 • Usporiadateľ: CVČ Čadca
  Dátum: 11. december 2013
  Miesto konania: športová hala Čadca
  Zodpovedný: Mgr. Ivan Stranovský
  Vyhodnotenie:

  2. miesto PaSA sv. Márie Goretti
  3. miesto SZŠ sv. Františka z Assisi
  28.01.2014 19:18 | viac »
 • Dňa 10. 12. 2013 (medzinárodný deň ľudských práv) sa na našich školách konala ako tradične Olympiáda ľudských práv. Olympiády sa z oboch škôl zúčastnilo spolu 20 študentov prvých až tretích ročníkov. Atmosféra počas súťaže bola výborná.
  Prvé miesto získali študenti z I.VS Jarkovská Zuzana a Polka Lukáš.
  Druhé miesto získali študenti z III.UVA Kučerová Alžbeta a Malíková Andrea.
  Tretie miesto získali študenti z I.ZA Barčíková Marianna a Funtíková Lenka.
  PhDr. Martina Húšťavová
  28.01.2014 19:15 | viac »
 • Usporiadateľ: CVČ Čadca, OK Kysuce, ZZO Čadca
  Dátum: 9. december 2013
  Miesto konania: krytá plaváreň
  Zodpovedný: Mgr. Marián Ponek
  Vyhodnotenie: 
  Barbora Badurová – 2. miesto – 50 m kraul
  Andrea Ondrušková –  2. miesto – 50 m kraul
  Nikola Murgašová – 3. miesto – 50 m kraul
  Barbora Badurová – 3. miesto – 50 m prsia
  28.01.2014 19:13 | viac »
 • Ako po iné roky v adventnom čase sviatok sv. Mikuláša má už príchuť blížiacich sa vianočných sviatkov – sviatkov lásky, radosti, pokoja. Sv. Mikuláš – skutočná historická osobnosť – on sa naplno otvoril Božej láske – z neho to dobro a štedrosť priam až sálalo a už 1500 rokov spomíname, aký bol dobrý...
  28.01.2014 19:12 | viac »
 • Študenti SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti spravili dobrú vec a  zapojili sa aktívne do kampane "Študentská kvapka krvi 2013", ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc SR.
  06.11.2013 21:32 | viac »
 • Súťaž v hre Piškvorky: od 14. 10. 2013 triedne kolá, v decembri (17. 12.) celoškolské
  (nezabudnite trénovať - aj za pomoci počítača: odporúčame pozrieť aj
  http://pasaca.edupage.org/text/?text=teachers/15886&subpage=7&)

  • Štvorčekový papier veľkosti A4: [PDF - 203,76 kB]
  • Tabuľka pre zápis výsledkov hry PIŠKVORKY: [PDF - 335,68 kB]
  12.12.2013 19:55 | viac »
 • Vo štvrtok 6. 6. 2013 sa 23 vybraných členov speváckeho zboru "Goretti" opäť zišlo v školskej kaplnke pri nahrávaní hudobného cédečka. Išlo o druhé v poradí (prvé bolo vydané v roku 2010 z príležitosti 20. výročia založenia školy).
  11.06.2013 00:44 | viac »
 • Dňa 17. mája 2013 sa študenti našej školy zoznámili s Petrom Blackom v dvojjazyčnom (anglicko - slovenskom) divadelnom  predstavení, ktoré si pre nás pripravili herci Divadelného centra Martin. Toto predstavenie, ktoré v slovenskom preklade pripomínalo  hru Čierny Peter, aktívnou a hravou formou umožnilo študentom zdokonaliť si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Prostredníctvom tohto divadelného predstavenia si žiaci overili svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo.
  11.06.2013 00:27 | viac »
 • Vyhlasovateľ: SASŠ MŠ SR z poverenia OU - ZA

  Usporiadateľ: CVČ Čadca

  Termín: 23. apríl 2013

  Hodnotenie: 2. miesto

  Vedúci družstva: Mgr. Ivan Stranovský

  Členky družstva: Mišolajová, Kantorová, Holienková, Kafúnová, Adamková, Jurašová, Šparorová, Jantošová, Repková, Badurová, Beláková, Kubalová, Murgašová, Turoňová, Kultanová, Dubovická, Lahutová, Perďochová, Benčíková, Steinigerová, Šteinová.

  Blahoželáme !!!

  16.05.2013 14:53 | viac »
 • Dňa 10. 4. 2013 sa na OA Čadca konalo obvodné kolo vo volejbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnili aj žiačky našej školy. V silnej konkurencií si nakoniec vybojovali piate miesto.
  04.05.2013 23:11 | viac »
 • Deň učiteľov si každoročne pripomíname na sviatok sv. Jána Krstiteľa de La Salle (náš patrón ma sviatok 7. 4.).
  27.04.2013 14:11 | viac »
 • Dňa 3. apríla 2013 sa na pôde mestského úradu v Žiline uskutočnil 3. ročník Metodického dňa učiteľov katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení.
  27.04.2013 14:11 | viac »
 • 3. ročník celonočnej adorácie sa niesol pod názvom ,,ŽIVOT S BOHOM". Skvelí organizátori Peťka Pavlíková a Simonka Vráblová nás počas tohto veľkonočného obdobia priblížili k Bohu nielen prostredníctvom modlitby a sv. omše, ale aj pomocou chvál z Taizé.
  27.04.2013 14:12 | viac »
 • Lyžovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, osnov telesnej a športovej výchovy v rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Z tohto dôvodu sa žiaci našej školy v dňoch 18. - 22. 2. 2013 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.
  28.03.2013 16:35 | viac »
 • Dňa 20. marca 2013 na našej škole prebehlo školské kolo výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže".
  27.04.2013 14:12 | viac »

 • Bol zimný februárový utorok, keď sme nastupovali do autobusu. Aj keď veľmi mrzlo, deň sa nám zdal byť veľmi krásny, pretože sme smerovali do Závodia, kde sme mali navštíviť drevený kostolík.

  V autobuse sme si veselo pospevovali. Zastali sme pre kostolom, pri ktorom bol aj cintorín. V kostole bola veľká zima. Posadili sme sa a počúvali históriu o kostole. Čas sme si spríjemnili spevom. Po skončení výkladu sme sa autobusom presunuli do Trnového, kde stál pred nami veľký kostol. Vnútri, po jeho stenách boli krásne maľby. Znova sme si vypočuli jeho históriu. Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp. Čuntala Igor a ktorá bola bodkou za pekne stráveným dňom.
  23.03.2013 15:29 | viac »

 • Dňa 20. novembra 2012 si v priestoroch našej školy z rúk Mons. Tomáša Galisa žilinského biskupa prevzalo ocenenie 12 študentov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy.   
  12.03.2013 20:08 | viac »


 • Zo všetkých strán počujeme o plesovej sezóne. Čo tak zorganizovať fašiangový ples aj u nás?
  Táto myšlienka sa zrodila v hlavách chlapcov z hosťovskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.


   
  12.03.2013 20:10 | viac » • Stručná správa o priebehu kurzu na Ochranu života a zdravia (OŽAZ), ktorý sa konal v dňoch 10. – 12. septembra 2012
  06.02.2013 18:59 | viac »

 • Súvisiace fotoalbumy:

   

  Ako aj po iné roky, aj tento školský rok sa niesol v znamení lyžiarskeho výcviku.

  06.02.2013 20:57 | viac »
 • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre pracovné kolektívy v rámci BOZP
  07.04.2013 13:30 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria