Právne informácie

Zoznam tried

Názov
I.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Mackovčáková
Učebňa I.UVA - č.125
I.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Klimek
Učebňa I.UVB - č.122
I.UVD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kopáčová
Učebňa IV.UVB - č.118
I.VS Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Martina Mitková
Učebňa I.VS - č.231
II.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kordeková
Učebňa III.UVA - č.230
II.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Račková
Učebňa II.UVB - č.318
II.UVDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Majchrák
Učebňa III.UVB - č.227
II.UVDB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viktor Kubinec
Učebňa III.UVA - č.230
II.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Kubincová
Učebňa II.VS - č.117
III.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Červená
Učebňa III.UVA - č.230
III.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Hrušíková
Učebňa III.UVB - č.227
III.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Fonšová
Učebňa III.VS - č.216
IV.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Marčišová
Učebňa IV.UVA - č.121
IV.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Vanková
Učebňa IV.UVB - č.118
IV.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Machovčáková
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ďuranová
Učebňa IV.VS - č.217

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria