Zoznam tried

Názov
I.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Art. Sabína Liptáková
Učebňa I.UVA - č.121
I.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Vanková
Učebňa I.UVB - č.118
I.UVD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viktor Kubinec
Učebňa III.ZA - č.116
I.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Machovčáková
Učebňa I.VS - č.217
II.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Mackovčáková
Učebňa II.UVA - č.125
II.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Klimek
Učebňa II.UVB - č.122
II.UVD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kopáčová
Učebňa II.UVA - č.125
II.VS Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Martina Mitková
Učebňa II.VS - č.231
III.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kordeková
Učebňa III.UVA - č.316
III.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Račková
Učebňa III.UVB - č.318
III.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Švaňová
Učebňa III.VS - č.222
IV.UVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Červená
Učebňa IV.UVA - č.230
IV.UVB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Hrušíková
Učebňa IV.UVB - č.227
IV.VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Fonšová
Učebňa IV.VS - č.216

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria