Právne informácie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Ako písať projekt? (pre triedu I. UVD)
Angličtina k maturite (pre 4. roč.)
Animačný
Bedminton
Čítanie časopisu FREUNDSCHAFT
Folklórny
Inštrumentálny (gitara, flauta, klávesy, husle)
Maturitný krúžok ANJ pre IV. roč.
OĽP
Pestovateľský krúžok
Písanie projektov (pre triedu II. UVD)
Plávanie
Príprava na MS z ANJ
Príprava na MS z BSZ pre VS
Príprava na MS zo SJL
Príprava na MS zo SJL1
Spevácky zbor GORETTI
Spoločenskovedný
Športové hry - futbal
Tvorivosť v MŠ
Volejbal

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria