Právne informácie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Aerobic
Animačný
Atletika
Čítame nemecky z časopisu Hurra II. roč.
Futbal
Inštrumentálny
Literárno - jazykový krúžok
Literárny krúžok
Literárny seminár
Nemecký jazyk čítanie s porozumením
OĽP
Pestovateľský 2
Písanie projektov
Plavecký
Praktické cvičenia z odbornej praxe - MŠ
Praktické cvičenia z odbornej praxe - ŠkD
Príprava na MS z BSZ
Príprava pisania projektov
Príprava tvorivých aktivít pre deti v MŠ
Príprava z NEJ nielen k maturite
S angličtinou do sveta
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
Slovenčina hrou
Spevácky zbor
Foto Foto Foto Foto Foto
Spoločensko-vedný
Tvorivý krúžok
Volejbal

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria