Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Animačný
Bedminton
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo slovenského jazyka
Čítanie časopisu FREUNDSCHAFT
Inštrumentálny krúžok
OĽP
Písanie projektov (pre triedu II. UVD)
Príprava na MS z ANJ (IV.UVA, IV.UVB)
Príprava na MS z BSZ (pre VS)
Príprava na MS zo SJL1
Príprava na MS zo SJL2 (pre VS)
Rozvíjanie tvorivosti v MŠ
Rozvíjanie tvorivosti v MŠ pre UVD
Spevácky zbor GORETTI
Spoločensko-vedný
Športové hry
Tvorivá dielňa (trieda I. UVA)
Tvorivé hry a aktivity v ŠKD (pre IV. UVA)
Úspešný štart s angličtinou
Volejbal

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria