Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.UVAI.UVBI.UVDI.VS
  2. ročník   II.UVAII.UVBII.UVDII.VS
  3. ročník   III.UVAIII.UVBIII.VS
  4. ročník   IV.UVAIV.UVBIV.VS
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria