Právne informácie

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Renáta Kasmanová KR Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Pavol Vlček VP Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Marcela Červená ČM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.UVA
Zástupca v triede: III.UVB
 
 
Mgr. Igor Čuntala ČI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Ďuranová ĎA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.VS
Zástupca v triede: IV.VS
 
 
PaedDr. Miloslava Ďurníková ĎM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Fonšová FR Rozvrh
Triedna učiteľka: III.VS
Vedie krúžok: Čítanie časopisu FREUNDSCHAFT
 
 
Mgr. Martina Gajdošíková GAM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.UVA
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL
 
 
Mgr. Alena Gavlasová GA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Genzorová GK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Júlia Halusková HJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Hrušíková HS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.UVB
 
 
Mgr. Pavol Chupáč CHP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Kajánková KJM Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Martin Klimek KM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.UVB
Zástupca v triede: I.UVA
Vedie krúžok: Inštrumentálny (gitara, flauta, klávesy, husle)
Vedie krúžok: Spevácky zbor GORETTI
 
 
PhDr. Martina Kolenčíková KLM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Kolenčíková KEM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Bedminton
Vedie krúžok: Folklórny
 
 
Mgr. Mária Kopáčová KOM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UVD
Zástupca v triede: II.UVDB
Vedie krúžok: Animačný
Vedie krúžok: Spoločenskovedný
Foto Mgr. Jana Kordeková KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UVA
Zástupca v triede: II.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS z BSZ pre VS
 
 
Mgr. Petra Kubicová KP Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.VS
 
 
Mgr. Zuzana Kubicová KZ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na MS z ANJ
 
 
Mgr. Stanislava Kubincová KS Rozvrh
Triedna učiteľka: II.VS
Zástupca v triede: III.UVA
Vedie krúžok: Volejbal
Foto Ing. Viktor Kubinec KV Rozvrh
Triedny učiteľ: II.UVDB
Zástupca v triede: III.VS
 
 
Mgr.Art. Sabína Liptáková LS Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Tvorivosť v MŠ
 
 
Mgr. Anna Lokajová LA Vychovávateľka
 
 
Ing. Anna Mackovčáková MA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UVA
Zástupca v triede: I.UVB
Vedie krúžok: Pestovateľský krúžok
 
 
Mgr. Darina Machovčáková MD Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.VS
Foto Mgr. Michal Majchrák MJM Rozvrh
Triedny učiteľ: II.UVDA
Vedie krúžok: Maturitný krúžok ANJ pre IV. roč.
 
 
Mgr. Lenka Marčišová ML Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.UVA
Zástupca v triede: IV.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL1
 
 
PhDr. Martina Mitková MIM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.VS
Vedie krúžok: OĽP
 
 
Mgr. Anton Pohančeník PA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Pohančeníková PM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Ponek POM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.UVD
Vedie krúžok: Plávanie
 
 
Mgr. Silvia Pytelová PS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Račková RD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UVB
Foto Mgr. Dana Straková SD Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina k maturite (pre 4. roč.)
 
 
PhDr. Mária Sučíková SM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr.Art. Lucia Ščuriková ŠL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Školová ŠK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Švaňová ŠVM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.VS
 
 
Mgr. Marcela Vanková VM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.UVB
Zástupca v triede: IV.UVA
Vedie krúžok: Ako písať projekt? (pre triedu I. UVD)
Vedie krúžok: Písanie projektov (pre triedu II. UVD)
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria