Právne informácie

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Renáta Kasmanová KR Riaditeľka
 
 
Ing. Pavol Vlček VP Zástupca
 
 
Mgr. Emília Briestenská BEM Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Červená ČM Triedna učiteľka: III.UVA
 
 
Mgr. Igor Čuntala ČI Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Ďuranová ĎA Triedna učiteľka: IV.VS
Zástupca v triede: IV.VS
 
 
PaedDr. Miloslava Ďurníková ĎM Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Fonšová FR Triedna učiteľka: III.VS
Vedie krúžok: Čítame nemecky z časopisu Hurra II. roč.
Vedie krúžok: Nemecký jazyk čítanie s porozumením
 
 
Mgr. Alena Gavlasová GA Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Genzorová GK Učiteľka
Vedie krúžok: S angličtinou do sveta
 
 
Mgr. Silvia Hrušíková HS Triedna učiteľka: III.UVB
 
 
Mgr. Pavol Chupáč CHP Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Kajánková KJM Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Kapusňáková KAM Triedna učiteľka: II.UVB
Zástupca v triede: II.UVA
Vedie krúžok: Literárny seminár
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
Foto Mgr. Martin Klimek KM Triedny učiteľ: I.UVD
Vedie krúžok: Inštrumentálny
Vedie krúžok: Spevácky zbor
 
 
Mgr. Michaela Kolenčíková KEM Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kopáčová KOM Triedna učiteľka: I.UVB
Zástupca v triede: II.UVDB
Vedie krúžok: Animačný
Vedie krúžok: Spoločensko-vedný
 
 
Mgr. Petra Koperová KP Učiteľka
Foto Mgr. Jana Kordeková KJ Triedna učiteľka: II.UVA
Zástupca v triede: II.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS z BSZ
 
 
Mgr. Zuzana Kubicová KZ Učiteľka
 
 
Mgr. Stanislava Kubincová KS Triedna učiteľka: II.VS
Zástupca v triede: III.UVA
Vedie krúžok: Volejbal
Foto Ing. Viktor Kubinec KV Triedny učiteľ: II.UVDB
Zástupca v triede: III.VS
 
 
Mgr.Art. Sabína Liptáková LS Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava tvorivých aktivít pre deti v MŠ
 
 
Mgr. Anna Lokajová LA Vychovávateľka
 
 
Ing. Anna Mackovčáková MA Triedna učiteľka: I. UVA
Vedie krúžok: Pestovateľský 2
 
 
Mgr. Darina Machovčáková MD Triedna učiteľka: IV.VS
Foto Mgr. Michal Majchrák MJM Triedny učiteľ: II.UVDA
Vedie krúžok: Literárno - jazykový krúžok
 
 
Mgr. Lenka Marčišová ML Triedna učiteľka: IV.UVA
Zástupca v triede: IV.UVB
Vedie krúžok: Príprava z NEJ nielen k maturite
Vedie krúžok: Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
 
 
PhDr. Martina Mitková MIM Triedna učiteľka: I.VS
Vedie krúžok: OĽP
 
 
Mgr. Anton Pohančeník PA Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Ponechalová PE Učiteľka
Vedie krúžok: Literárny krúžok
Vedie krúžok: Tvorivý krúžok
 
 
Mgr. Marián Ponek POM Učiteľ
Vedie krúžok: Atletika
 
 
Mgr. Silvia Pytelová PS Učiteľka
Foto Mgr. Dana Straková SD Učiteľka
 
 
PhDr. Mária Sučíková SM Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Švaňová ŠVM Učiteľka
Zástupca v triede: II.VS
 
 
Mgr. Marcela Vanková VM Triedna učiteľka: IV.UVB
Zástupca v triede: IV.UVA
Vedie krúžok: Písanie projektov
Vedie krúžok: Príprava pisania projektov
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria