Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Renáta Kasmanová KR Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Pavol Vlček VP Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Filip Adamica AF Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Brisudová BRJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Červená ČM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.UVA
Zástupca v triede: IV.UVB
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
 
 
Mgr. Igor Čuntala ČI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Elena Dlabačová DH Vychovávateľka
 
 
Eva Durajová ED Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Ďuranová ĎA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.VS
 
 
Mgr. Renáta Fonšová FR Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.VS
Vedie krúžok: Čítanie časopisu FREUNDSCHAFT
 
 
Mgr. Petra Gašparíková GP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Gavlasová GA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Genzorová GK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Úspešný štart s angličtinou
 
 
Mgr. Júlia Halusková HJ Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Rozvíjanie tvorivosti v MŠ
Vedie krúžok: Rozvíjanie tvorivosti v MŠ pre UVD
 
 
Mgr. Silvia Hrušíková HS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.UVB
Zástupca v triede: IV.UVA
 
 
Mgr. Pavol Chupáč CHP Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Martin Klimek KM Rozvrh
Triedny učiteľ: II.UVB
Vedie krúžok: Inštrumentálny krúžok
Vedie krúžok: Spevácky zbor GORETTI
 
 
PhDr. Martina Kolenčíková KLM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Kolenčíková KEM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Bedminton
 
 
Mgr. Mária Kopáčová KOM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UVD
Zástupca v triede: I.UVD
Zástupca v triede: II.UVA
Vedie krúžok: Animačný
Vedie krúžok: Spoločensko-vedný
Foto Mgr. Jana Kordeková KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.UVA
Zástupca v triede: III.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS z BSZ (pre VS)
 
 
Mgr. Petra Kubicová KP Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.VS
 
 
Mgr. Stanislava Kubincová KS Rozvrh
Učiteľka
Foto Ing. Viktor Kubinec KV Rozvrh
Triedny učiteľ: I.UVD
Zástupca v triede: IV.VS
 
 
Mgr.Art. Sabína Liptáková LS Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UVA
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa (trieda I. UVA)
Vedie krúžok: Tvorivé hry a aktivity v ŠKD (pre IV. UVA)
 
 
Mgr. Anna Lokajová LA Vychovávateľka
 
 
Ing. Anna Mackovčáková MA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UVA
Zástupca v triede: II.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS z ANJ (IV.UVA, IV.UVB)
 
 
Mgr. Darina Machovčáková MD Rozvrh
Triedna učiteľka: I.VS
Zástupca v triede: III.VS
Foto Mgr. Michal Majchrák MJM Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Dana Majchráková MJD Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
 
 
Mgr. Lenka Marčišová ML Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.UVB
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL1
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL2 (pre VS)
 
 
PhDr. Martina Mitková MIM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.VS
Vedie krúžok: OĽP
 
 
Mgr. Jana Mravcová MJ Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Marcela Podmanická PDM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anton Pohančeník PA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Pohančeníková PM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Ponek POM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.UVD
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
Mgr. Silvia Pytelová PS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Račková RD Rozvrh
Triedna učiteľka: III.UVB
Zástupca v triede: III.UVA
 
 
PhDr. Mária Sučíková SM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr.Art. Lucia Ščuriková ŠL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Ščuriková ŠM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Olga Šimášková ŠO Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Školová ŠK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Paulína Špiláková ŠP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Švaňová ŠVM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.VS
 
 
Mgr. Marcela Vanková VM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UVB
Zástupca v triede: I.UVA
Vedie krúžok: Písanie projektov (pre triedu II. UVD)
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria