Právne informácie

Odbor 7649 N (UVD) Učebný plán UVD Rozvrhy hodín ŠVP pre MŠ

Žiaci UVD

Rozvrhy hodín

Nástup žiakov UVD  pre vyučovanie v II. polroku šk. roka 2017/2018 je v piatok 26. 1. 2018

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kopáčová - I.UVD

   

Vyučovacia hodina

6

7

8

9

10

11

12

   

Deň              Čas

12,40-13,25

13,30-14,15

14,20-15,05

15,10-15,55

16,00-16,45

16,50-17,35

17,40-18,25

1.

A

26.01.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

2.

B

02.02.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

3

C

09.02.2018

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

4

D

16.02.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

5

F

02.03.2018

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

6

G

09.03.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

7

H

16.03.2018

BSZ   ČM

BSZ   ČM

MRM   ČM

MRM   ČM

API KV

API KV

API KV

8

I

23.03.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

9

K

06.04.2018

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

10

L

13.04.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

11

M

20.04.2018

PSY    KJM

PSY    KJM

LJV    SD

HHN KM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

12

O

04.05.2018

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

13.

P

11.05.2018

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

MTV    POM

MTV    POM

PED    KOM

PED    KOM

14.

R

18.05.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

15.

S

25.05.2018

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

 

16.

T

08.06.2018

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

17.

A

15.06.2019

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

BSZ  ČM

BSZ  ČM

MRM    ČM

MRM    ČM

18.

B

22.06.2020

DRV    LS

DRV    LS

VVM    KP

PED    KOM

 

 

 


Triedny učiteľ: Mgr. Michal Majchrák - II.UVDA

   

    Deň              Čas

     12,40-13,25

     13,30-14,15

     14,20-15,05

     15,10-15,55

     16,00-16,45

       16,50-17,35

       17,40-18,25 

1.

A

26.01.2018

KLM         SPP

KLM     SPP

KLM     SPP

PSY   KJM   

PSY   KJM   

PSY   KJM   

PSY   KJM   

2.

B

02.02.2018

MTV  POM   

MTV  POM   

MTV  POM   

BSZ     ČM   

BSZ     ČM   

BSZ      ČM   

BSZ     ČM   

3

C

09.02.2018

KLM     SPP

KLM     SPP

KLM    SPP

KLM     SPP

SEM   VM   

SEM   VM   

SEM   VM   

4

D

16.02.2018

PSY  KJM   

PSY  KJM   

PSY  KJM   

MTV  POM   

MTV  POM   

MTV POM   

MTV POM   

5

F

02.03.2018

OAJ    

MJM

OAJ     MJM

OAJ     MJM

SEM   VM   

SEM    VM   

SEM    VM   

SEM   VM   

6

G

09.03.2018

DRV     LS   

LJV     SD   

HHN     KM

HHN      KM

HHN      KM

HHN      KM

HHN     KM

7

H

16.03.2018

LJV    SD   

LJV   SD   

LJV   SD   

LJV   SD   

PSY  KJM   

PSY  KJM   

PSY  KJM   

8

I

23.03.2018

BSZ  ČM   

BSZ  ČM   

BSZ   ČM   

VVM   KP  

VVM    KP  

VVM    KP  

VVM    KP  

9

K

06.04.2018

KLM  SPP

KLM  SPP

KLM  SPP

PED  KOM   

PED  KOM   

PED  KOM   

PED KOM   

10

L

13.04.2018

HVM   KM  

HVM  KM  

HVM  KM  

HVM   KM  

VVM   KP   

VVM   KP   

VVM   KP   

11

M

20.04.2018

DR  VLS   

DRV   LS   

DRV   LS   

DRV     LS   

OAJ     MJM

OAJ     MJM

OAJ     MJM

12

O

04.05.2018

PED  KOM   

PED  KOM   

PED  KOM   

PED  KOM   

SEM    VM   

SEM   VM   

SEM   VM   

13.

P

11.05.2018

HVM   KM  

HVM   KM  

HVM   KM  

PED  KOM   

PED  KOM   

HHN     KM

HHN     KM

14.

R

18.05.2018

OAJ     MJM

OAJ     MJM

OAJ     MJM

OAJ     MJM

 

 

 

 

Triedny učiteľ: Ing. Viktor Kubinec - II.UVDA

   

Vyučovacia hodina

6

7

8

9

10

11

12

   

Deň              Čas

  12,40-13,25  

   13,30-14,15   

    14,20-15,05 

   15,10-15,55  

     16,00-16,45

    16,50-17,35   

   17,40-18,25      

1.

A

26.01.2018

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

2.

B

02.02.2018

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

3

C

09.02.2018

SEM    VM

SEM    VM

SEM    VM

SEM    VM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

4

D

16.02.2018

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

5

F

02.03.2018

SEM    VM

SEM    VM

SEM    VM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

6

G

09.03.2018

MTV    POM

MTV    POM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

7

H

16.03.2018

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

SEM    VM

SEM    VM

SEM    VM

8

I

23.03.2018

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

9

K

06.04.2018

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

10

L

13.04.2018

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

HHN KM

HHN KM

HHN KM

11

M

20.04.2018

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

DRV    LS

PSY    KJM

PSY    KJM

12

O

04.05.2018

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

13.

P

11.05.2018

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

14.

R

18.05.2018

LJV    SD

MTV    POM

MTV    POM

HVM   KM

 

 

 


   

Vysvetlivky:

skratky učiteľov:

ČM - Mgr. Marcela Červená, FR - Mgr. Renáta Fonšová, KM - Mgr. Martin Klimek, KJM - Mgr. Mária Kajánková, KLM - PhDr. Martina Kolenčíková, KOM - Mgr. Mária Kopáčová, KV - Ing. Viktor Kubinec, LS - Mgr. Sabína Liptáková, MA - Ing. Anna Mackovčáková, POM  - Mgr. Marián Ponek,  KP- Mgr. Petra Kubicová, SD - Mgr. Dana Straková, VM -  Mgr. Marcela Vanková

 

skratky predmetov:

API - aplikovaná informatika, BSZ - biológia a starostlivosť o zdravie, DRV - dramatická výchova, HHN - hra na hudobný nástroj, HVM - hudobná výchova s metodikou, LJV - literárna a jazyková výchova s metodikou, MRM - metodika rozvíjania matematických predstáv, MTV - metodika telesnej a športovej výchovy, OAJ - odborný anglický jazyk, ONJ - odborný nemecký jazyk, OSV - osobnostná výchova, PED - pedagogika, PSY - psychológia, SOP - seminár z odbornej praxe, SPP  - špeciálna pedagogika, TRH - triedn. hodina, VVM - výtvarná a pracovná výchova s metodikou, PXA- prax

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria