Navigácia

Právne informácie

Odbor 7649 N (UVD) Učebný plán UVD Rozvrhy hodín ŠVP pre MŠ

Žiaci UVD

Rozvrhy hodín

Nástup žiakov UVD (I. aj II. ročník) pre vyučovanie v I. polroku šk. roka 2017/2018 jev piatok 8. 9. 2017 o 12.40

 

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kopáčová - I.UVD

         

Vyučovacia hodina

 

6

7

8

9

10

11

12

Deň              Čas

 

12,40-13,25

13,30-14,15

14,20-15,05

15,20-16,05

16,10-16,55

17,00-17,45

17,50-18,35

08.09.2017

A

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

14.09.2018

B

BSZ   ČM

BSZ   ČM

BSZ   ČM

BSZ   ČM

API KV

API KV

API KV

22.09.2017

C

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

29.09.2017

D

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

MRM    ČM

MRM    ČM

MRM    ČM

MRM    ČM

06.10.2017

E

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

13.10.2017

F

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

PXA KOM/VM

20.10.2017

G

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

26.10.2017 H BSZ    ČM BSZ    ČM BSZ    ČM BSZ    ČM PED    KOM PED    KOM PED    KOM

03.11.2017

I

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

10.11.2017

J

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

24.11.2017

L

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

01.12.2017

M

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

08.12.2017 N PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK PXA KOM/VM/ŠK

15.12.2017

O

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

PXA KOM/VM/ŠK

22.12.2017

P

DRV    LS

DRV    LS

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

12.01.2018

S

MTV    POM

MTV    POM

HVM   KM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

19.01.2018

T

LJV    SD

API KV

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP


 

Triedny učiteľ: Ing. Viktor Kubinec - II.UVDB

         

Vyučovacia hodina

 

6

7

8

9

10

11

12

Deň              Čas

 

12,40-13,25

13,30-14,15

14,20-15,05

15,20-16,05

16,10-16,55

17,00-17,45

17,50-18,35

08.09.2017

A

TRH   KV

API    KV 

DRV    LS

DRV    LS

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

14.09.2018

B

API    KV 

API    KV 

DRV    LS

DRV    LS

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

22.09.2017

C

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

29.09.2017

D

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

06.10.2017

E

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

HHN KM

HHN KM

HHN KM

13.10.2017

F

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

20.10.2017

G

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

03.11.2017

I

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

10.11.2017

J

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

24..11.2017

L

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

01.12.2017

M

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

08.12.2017

N

VVM    KP

OSV   KJM

OSV   KJM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

HHN KM

15.12.2017

O

MTV    POM

MTV    POM

OAJ MA / ONJ FR

OAJ MA / ONJ FR

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

27.10.2017

H

LJV    SD

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

OSV   KJM

OSV   KJM

OSV   KJM

12.01.2018

S

BSZ    ČM

DRV    LS

API KV

API KV

HVM   KM

HVM   KM

HHN KM

19.01.2018

T

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

 

 

 

Triedny učiteľ: Mgr. Michal Majchrák - II.UVDA

         

Vyučovacia hodina

 

6

7

8

9

10

11

12

Deň              Čas

 

12,40-13,25

13,30-14,15

14,20-15,05

15,20-16,05

16,10-16,55

17,00-17,45

17,50-18,35

08.09.2017

A

TRH MJM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

API    KV 

API    KV 

API    KV 

14.09.2018

B

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

PSY    KJM

22.09.2017

C

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

29.09.2017

D

OAJ   MJM

OAJ   MJM

OAJ   MJM

HHN   KM

HHN   KM

HHN   KM

HHN   KM

06.10.2017

E

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

VVM    KP

VVM    KP

VVM    KP

13.10.2017

F

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

LJV    SD

OSV    KJM

OSV    KJM

OSV    KJM

20.10.2017

G

OSV    KJM

OSV    KJM

PSY    KJM

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

03.11.2017

I

SPP  KLM

SPP  KLM

SPP  KLM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

10.11.2017

J

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

VVM   KP

VVM   KP

VVM   KP

VVM   KP

24..11.2017

L

HVM   KM

HVM   KM

HVM   KM

PSY    KJM

PED    KOM

PED    KOM

PED    KOM

01.12.2017

M

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

DRV    LS

OAJ   MJM

OAJ   MJM

OAJ   MJM

08.12.2017

N

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

VVM    KP

BSZ    ČM

BSZ    ČM

BSZ    ČM

15.12.2017

O

DRV    LS

BSZ    ČM

BSZ    ČM

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

MTV    POM

27.10.2017

H

MTV    POM

API      KV

API      KV

HHN   KM

HHN   KM

HHN   KM

HHN   KM

12.01.2018

S

LJV    SD

PSY    KJM

PSY    KJM

OAJ   MJM

OAJ   MJM

OAJ   MJM

OAJ   MJM

19.01.2018

T

HVM   KM

PSY    KJM

PSY    KJM

SOP    VM

SOP    VM

SOP    VM

 

 


   

Vysvetlivky:

skratky učiteľov:

ČM - Mgr. Marcela Červená, FR - Mgr. Renáta Fonšová, KM - Mgr. Martin Klimek, KJM - Mgr. Mária Kajánková, KLM - PhDr. Martina Kolenčíková, KOM - Mgr. Mária Kopáčová, KV - Ing. Viktor Kubinec, LS - Mgr. Sabína Liptáková, MA - Ing. Anna Mackovčáková, POM  - Mgr. Marián Ponek,  PK- Mgr. Petra Koperová, SD - Mgr. Dana Straková, VM -  Mgr. Marcela Vanková

 

skratky predmetov:

API - aplikovaná informatika, BSZ - biológia a starostlivosť o zdravie, DRV - dramatická výchova, HHN - hra na hudobný nástroj, HVM - hudobná výchova s metodikou, LJV - literárna a jazyková výchova s metodikou, MRM - metodika rozvíjania matematických predstáv, MTV - metodika telesnej a športovej výchovy, OAJ - odborný anglický jazyk, ONJ - odborný nemecký jazyk, OSV - osobnostná výchova, PED - pedagogika, PSY - psychológia, SOP - seminár z odbornej praxe, SPP  - špeciálna pedagogika, TRH - triedn. hodina, VVM - výtvarná a pracovná výchova s metodikou, PXA- prax

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: 041/431 25 16
    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria