Právne informácie

Odbor 7649 N (UVD) Učebný plán UVD Rozvrhy hodín ŠVP pre MŠ

Žiaci UVD

Odbor 7649 N (UVD)

Nástup žiakov UVD (I. aj II. ročník) pre vyučovanie v I. polroku je v piatok 8. 9. 2017 o 12.40.
 
(OKREM VYUČOVANIA PODĽA ROZVRHU SA BUDÚ NA TRIEDNICKEJ HODINE AKTUALIZOVAŤ ZOZNAMY ŠTUDENTOV, KRÚŽKY, TERMÍNY MS SKÚŠOK, ...)
 

OZNAM PRE DRUHÁKOV:
 
Sledujte aj podstránku termínov t. j. "KALENDÁR" a "MATURITA"

Do konca septembra je potrebné vypísať a podpísať prihlášky na mat. skúšku (teoretická a praktická časť odb. zložky) - BUDE SA RIEŠIŤ UŽ NA 1. TRIEDNICKEJ HODINE!
 
 •  Polročná klasifikačná porada: XX. 1. 2018 (dátumy budú aktualizované)
 •  Koncoročná klasifikačná porada: XX, 6. 2018 (PLATÍ PRE I. ROČNÍK)
 
Praktické MS II. UVD (PČOZ):
 
 • XX. 4. 2018 - XX. 4. 2018 - viď aj rozpis v časti "maturita"
 
Ústne MS II. UVD (TČOZ):
 
 •  XX. 6. 2018 - XX. 6. 2018 (termín pre všetkých maturantov t. j. denní i diaľkoví)
 
 
Časový rozpis (kto kedy pôjde) postupne nájdete v časti "Harmonogramy MS".

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: 041/431 25 16
  Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria