Odbor 7649 N (UVD) Učebný plán UVD Rozvrhy hodín ŠVP pre MŠ

Žiaci UVD

Odbor 7649 N (UVD)

Vyučovanie žiakov UVD (I. aj II. ročník) prebieha v piatok 
(I. UVD bude v miestnosti č. 230 na I. pochodí vpravo)
 

 Sledujte aj podstránku termínov  "MATURITA"

 
  •  Polročná klasifikačná porada: 28. 1. 2019
  •  Koncoročná klasifikačná porada: xx. 5. 2019
 
Praktické MS II. UVD:
 
  • 8.4 -11. 4. 2019
 
Ústne MS II. UVD (TČOZ):
 
  •  28. 5. 2019 - 29. 5. 2019
 
 (časový rozpis postupne nájdete v časti "Harmonogramy MS")

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria