Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo /UV/

Denné a diaľkové štúdium

DENNÉ ŠTÚDIUM:

študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolventi tohto št. odboru sú kvalifikovanými pracovníkmi pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Učebný plán [PDF - 409,06 kB] pre tento št. odbor.

  • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zvládnutie prijímacích skúšok *) (talentové skúšky z hudobnej, výtvarnej, telesnej a jazykovej výchovy, nábožensko-hodnotovej orientácie), zodpovedajúci zdravotný stav. 

 

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM:

Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvopozrite si aj učebný plán [PDF - 309,80 kB].

  • Podmienky prijatia: úspešné ukončenie vyššie uvedených št. odborov, osobnostné a zdravotné predpoklady uchádzača bez poruchy reči, sluchu a hlasu. Ďalšie údaje budú spresnené v pozvánke na prijímacie pohovory.

 

Termín podania prihlášok [483 KB, PDF] na diaľkové štúdium: do 31. 5. 2019.


Radi Vás uvítame na našej škole a záujemcom prajeme čo najúspešnejšie štúdium!

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15

    Školský internát: 041/ 431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14

Fotogaléria